Emilia Ukkonen: Lost Dog
1.4.–8.5.2016
Emilia Ukkonens Lost Dog (2014, 15:30 min) är, beroende på synsättet, en humoristisk eller tragisk verklighetsstudie, som ursprungligen skulle bli ett dokument om New York-bor vars sällskapsdjur kommit bort. Ukkonens försök att nå dem som annonserat om sina borttappade djur strandade emellertid på att många inte hade vare sig tid eller lust att tala om den förlust som de upplevt. De som var intresserade av projektet föreföll att ha alldeles speciella motiv – en ville ha betalt för att delta, en annan berättade att han just då befann sig i det maniska skedet av sin sjukdom och en tredje antog att samtalet kom från någon som ville ha en lösensumma för att återlämna djuret. Ibland utlöste Ukkonens samtal aggressioner eller direkta hotelser.
 
Det kollektiva konstverk som Ukkonen initierat började vända sig mot sig självt då Ukkonen märkte att allt flera konstnärer arbetar som ett slags fältarbetare inom socialomsorgen eller som lärare, underhandlare och möjliggörare. Samtidigt började hennes eget, i grunden empatiska projekt påminna om ett dåligt skämt eller ses som en rad okynnessamtal, men å andra sidan betonades också alieneringen i dagens samhälle och människornas förtvivlade försök att nå fram till varandra. Processen fick till sist Ukkonen att ifrågasätta de ideologier och förväntningar som konsten och konstnärerna ställs inför genom instrumentaliseringen av konsten. Skulle det trots allt vara bättre att låta människorna själv bestämma vad de vill ha ut av konsten, ifall de nu vill något?
 
Emilia Ukkonen (f. 1983) rör sig ofta i de absurdistiska sfärerna då hon granskar verkligheten ur sitt personliga perspektiv. Hon använder sig av rörlig bild men är hemmastadd också i andra tekniker. Ukkonen har studerat vid Bildkonstakademin i Helsingfors och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

TRÄFFA KONSTNÄREN Emilia Ukkonen berättar om sina verk och sitt konstnärliga arbete på konstnärsträffen torsdag 31.3 kl. 14 på Konstakademins Bildteater (Slottsgatan 54). Språket är finska och alla intresserade är välkomna. Fritt inträde.

www.emiliaukkonen.com
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018