Johanna Naukkarinen: Grand Hysteria
1.4.–8.5.2016
Åbo konstmuseum bereder varje år en bildkonstnär som avlägger examen vid Åbo Konstakademi tillfälle att presentera sitt examensarbete i Studion. I år föll valet på Johanna Naukkarinen (f. 1988), som granskar hysterin och dess visuella arv genom fotografi och video.
 
Hysterin blev ett betydande medicinskt fenomen på 1800-talet och fick stå som paraplybeteckning för många fysiska och psykiska symtom som i synnerhet kvinnor besvärades av. Samtidigt var hysterin också en kulturell konstruktion, en förevändning som gjorde det möjligt att definiera kvinnan som det svagare könet och tysta ned och medikalisera hennes erfarenheter. Vid ingången av 1900-talet visade sig hysterin vara en medicinsk bubbla och man började granska de talrika symtomen ur nya synvinklar, men i den europeiska konsten och kulturen hade den redan hunnit lämna outplånliga spår.
 
Fotografiet var ett viktigt medel vid studiet av hysterins fysiska symtom. De kvinnliga patienterna fotograferades, lättklädda i sjukhuskläder, i sjukhusens egna studior, och de mest populära ”fotomodellerna” kunde växla om från en kramp till en annan nästan i takt med kamerans klickande. Naukkarinen baserar sin utställning på detta unika förhållande mellan hysterin och kameran och låter den historiska bildvärlden kollidera med uttryckssättena inom dagens fotokonst.
 
Grand Hysteria lyfter fram strukturer som gäller såväl betraktaren som objektet för fotograferingen och särskilt de maktaspekter som gäller återgivandet av kvinnor i bild. Serien Grand Movements granskar likheterna mellan modebilder och bilder av hysteri genom att jämföra modebildernas poseringar med hysterifotonas kramper. Reklambildernas strukturer får en ny dimension när modellernas obekväma poser ställs i jämbredd med de foton som avbildar sjukdomen. I bakgrunden till Naukkarinens video finns också påståendet att hysteripatienterna var bedragare som spelade upp symtomen för att få uppmärksamhet. I videon försöker fem personer framkalla en bild av hysterins svåraste fysiska symtom, den kramp som fått namnet arc-en-ciel och böjer kroppen i en båge på ett sätt som ser mycket smärtsamt ut.

cargocollective.com/johannanaukkarinen
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2019