Antti-Ville Reinikainen: Bevarsel
5.2.–20.3.2016

Antti-Ville Reinikainens verk placerar sig i gränslandet mellan skulptur och installation och avbildar ofta delar av vardagliga rum eller konstruktioner i flervåningshus och bostäder. De kulissliknande verken förenar det välbekanta med det olycksbådande, och deras placering i utställningsrummet utmanar tyngdkraften. I verken finns det något som gör ett tomt eller ihåligt intryck, men konstruktionerna, som är  gjorda av människor, är samtidigt lika närvarande som om de vore fysiska gestalter. Dem som bor i de här konstruktionerna möter vi dock inte i Reinikainens verk.

Att skapa skydd för ljus och insyn är det centrala temat i den verkhelhet som byggts upp på Åbo konstmuseum. Reinikainen hanterar sitt tema med hjälp av olika arkitektoniska element. De vardagliga konstruktioner som människan bygger innehåller alltid en dialog mellan dels utestängande och avvisande, dels deltagande och tillträde. Verken har också antydningar om välbekanta kyrkobyggnadselement, t.ex. torn, altaren och predikstolar. De kyrkliga elementen blandas emellertid med de vardagliga och bildar ett kontinuum med dem.

Utställningens namn, Bevarsel, är en ordlek och anspelar dels på skydd, dels på möjligheten till ödesdigra olyckor eller skador. Centralt är att ordet, liksom utställningsarbetena, indikerar någon händelse i en obestämd tid. Något har skett eller håller på att ske: en sprickfri kakelugn rämnar, färg rinner ut på tapeterna. I de fästningar som människan byggt för att kunna kura ihop sig i ett skyddande skal uppstår sprickor och sår.

Antti-Ville Reinikainen (f. 1980) är bosatt och arbetar i Helsingfors. Bevarsel är hans trettonde separatutställning, den första i hans födelsestad Åbo.

Utställningen stöds av Materialshop

www.avreinikainen.com

www.facebook.com/events

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2019