Elizabeth Price: User Group Disco
9.10.–22.11.2015

Mörkrummet inleder hösten med att för första gången i Finland presentera den brittiska Turnerprisvinnaren, konstnären Elizabeth Price med verket User Group Disco (2009). Arbetet är en självständig del av verkserien New Ruined Institute, där varje del representerar ett “nytt rum” i den fiktiva institution som konstnären skapat. User Group Disco utspelas i Skulptursalen (The Hall of Sculptures) även om verket förnekar att där finns något som borde kallas skulptur. Men allt vi får se under de följande 15 minuterna är en kavalkad av banala föremål mot en svart bakgrund.

Price granskar samlingar och arkiv och hur värdet och betydelsen uppstår när det gäller kulturella artefakter. Verket föreslår att vi ska förhålla oss till de tekniska apparaterna och de industriellt designade produkterna som om de vore ett slags fantasisamling som klassificeras och styrs enligt ett taxonomiskt system. Klassificeringssystemet är inte neutralt utan bestämmer vilken kunskap som är värdefull och hur saker och ting ska separeras från varandra. Och det viktigaste: systemet fungerar bara då hela användargruppen är enig om dess funktionsprinciper.

Föremålens frammarsch och virvlande dans presenterar objekten som linjerena och sexiga mål för statusmedvetet habegär och konsumtionsiver. You are mere appearance dreamt by another, konstaterar verket. Prices maskinella estetik rytmiseras förutom av slagord också av Jem Nobles enkom för detta verk komponerade elektroniska musik och av A-has hit Take On Me. Popmusiken har en viktig roll i Prices produktion och hon utnyttjar den ofta som en kanal till det England som fanns för flera decennier sedan och de stämningar som då rådde.

Elizabeth Price (f. 1966) avlade examen vid Royal College of Art i London år 1991 och bor och arbetar i London. Hon använder sig främst av rörlig bild, ljud och digital video. År 2012 tilldelades Price Englands mest kända bildkonstpris, Turnerpriset, och 2013 ytterligare ett ansett pris, Contemporary Art Society Annual Award. Hennes verk har senast varit utställda bl.a. på Stedelijk i Amsterdam, New Museum i New York och Whitechapel Gallery i London.

www.motinternational.com/artists/elizabeth-price/

www.facebook.com/events

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018