Jouna Karsi: Djup
9.10.–22.11.2015

Jouna Karsi arbetar med flera olika material och förminskar sina synintryck till skulpturer, ett slags miniatyrer. Djup presenterar hans nyaste verk, där det skickliga hantverket, de noga övervägda detaljerna och de varierande perspektiven bygger upp fascinerande, hittills outforskade världar för oss.

Världen i Karsis miniatyrlandskap och -modeller är öde, tyst och samtidigt egendomligt kraftfull. Fast ingen syns till är miljön bearbetad, bebyggd och erövrad. Karsis verk förknippas ofta med en illavarslande stämning och det har sagts att de har en kusligt fascinerande aura. De är som nattliga versioner av välbekanta platser och ting som i mörkret plötsligt blir främmande och hotfulla. Den systematiska frånvaron av människor väcker oundvikligen frågor om tid och rum: har den skapade världen övergivits, förlorats, eller väntar den på något? Innebörden i de framglimtande vyerna förblir ibland en öppen fråga också för konstnären själv.

När Karsi gör sina särpräglade miniatyrer handlar det om att skapa och behärska. De förmedlar hur man har planerat världen och hur man vill se den. Världen i förminskad skala kan också behärskas och ägas. Fast Karsis verk strävar mot ontologiska, metafysiska frågor om existensens natur och tingens innersta dolda väsen, finns det i denna världsalltsteori också en särpräglad underliggande humor.

Jouna Karsi (f. 1980) avlade examen vid Åbo konstakademi år 2009 med skulptur som huvudämne, och han bor och arbetar i Åbo. Hans verk har på senaste tid varit utställda bl.a. på Galleri Sculptor, Galleri Titanik och Wäinö Aaltonens museum samt i Mänttä under bildkonstveckorna och på konstcentret Purnu. Hans nyaste offentliga skulptur avtäcktes i augusti i Haapavesi och verk av honom finns också bl.a. i Kiasmas, Tammerfors konstmuseums och Åbo stads samlingar.

www.jounakarsi.com

www.facebook.com/events

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018