Nils Dardel
och den moderna tiden
9.10.2015–17.1.2016

Åbo konstmuseum inleder hösten med Nils Dardel och den moderna tiden, den första omfattande utställningen i Finland av Nils Dardels (1888–1943) konst. Den är också bildkonsthöstens absoluta höjdpunkt. Dardel är en av de mest uppskattade svenska konstnärerna, och med på utställningen finns hans mest ikoniska verk Den döende dandyn, Visit hos excentrisk dam och Crime passionnel. Största delen av verken kommer från Moderna Museets digra samling, men även andra svenska museer och privatpersoner har lånat ut verk till utställningen.

Nils Dardel skapade sin personliga stil under en tid då Europa radikalt förändrades i takt med industrialiseringen, urbaniseringen och den tekniska utvecklingen. Samhällets förändringar avspeglades också i konstlivet: under första hälften av 1900-talet uppstod flera konstriktningar som kom att förändra den västerländska konstuppfattningen och konstens estetik. Efter slutförda konststudier i hemlandet reste Dardel år 1910 för första gången till Paris och lärde där känna avantgardister och intellektuella. Han blev emellertid aldrig någon renodlad modernist även om en kort kubistisk period ingick i hans utveckling på 1910-talet.

Dardel mognade mycket snabbt som konstnär och i början av 1920-talet hade han redan funnit sin egen stil. Hans framgångsrikaste år inföll under tiden mellan första världskrigets slut och depressionen på 1930-talet. Hans stil har drag av både surrealism, naivism och symbolism. Hans verk är svåra att klassificera med tanke på såväl formspråket som innehållet, men den praktfulla koloriten, de linjerena konturerna och de klara färgfälten ger dem elegans och gör dem lätt igenkännliga. Dardel var framförallt en historieberättare, vilket gjorde honom till en utomstående betraktare av tidens dominerande konstriktningar. Till skillnad från de trendiga kollegerna höll han sig till den föreställande konsten. Det betyder emellertid inte att innebörden i hans konst är lätt att återge verbalt; Dardels säregna värld placerar sig mitt emellan dröm och verklighet.     

Utställningen är producerad av Moderna Museet och har tidigare visats i Stockholm och Malmö. I samband med utställningen utgavs en publikation som belyser Dardels liv och personlighet samt berättar om det europeiska konstlivet under 1900-talets första decennier. Under hösten erbjuds besökarna intressanta inblickar i Dardels värld på visningar (på finska) som guidas av sakkunniga: 24.10 kurator Mia Haltia och 7.11 redaktör Sami Sykkö. Ytterligare uppgifter om program i anslutning till utställningen finns på nyheter.

www.facebook.com/events

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018