Rita Anttila: Skymningszon
13.3.–17.5.2015
"Infinite–limited, is it you?"
-Maurice Blanchot


Åbo konstmuseum bereder varje år en bildkonstnär som avlägger examen vid Åbo Konstakademi tillfälle att presentera sitt examensarbete i Studion på den ena av vårens utställningar. I år föll museets val på fotografen Rita Anttila (f. 1988).

Skymningszon
presenterar fotografier som med självporträtteringens medel behandlar frågor kring det mentala och kroppsliga, förändringar och begränsningar. Skymningszonen innebär för Anttila en subjektivt upplevd plats där hon får tag i fotografiernas motiv och den fotografiska världen blir en del av den verklighet som kameran ser. Anttila är också intresserad av skalan, av den inbördes relationen mellan fotografierna och av vad man kan nå fram till med detta sätt att berätta. Hur fotograferar man sådant som har sitt innersta väsen någonstans bland sinnesupplevelserna och de kroppsliga erfarenheterna, som i grunden existerar som en ordlös subjektiv vetskap?

”Skymningszonen är ett tillstånd där seendet är ett inre seende och där skalan kan vara kraftigt snedvriden jämfört med det man ser i den fysikalisk-objektiva världen. Trots det försöker jag med fotokonstens hjälp nå fram till de spänningar som uppstår när man jämför skalorna i olika tillstånd, alltså det tillstånd som existerar och det som jag upplever i skymningszonen. Genom att namnge fotografierna försöker jag på sätt och vis antyda det som finns bakom bilden, det möjliga och det omöjliga.

Jag arbetar på intuition, genom att leka. Bilden byggs upp som ett pussel. Bara genom att arbeta får jag tag i de trådar som leder till följande bilder. Men det är den inre känslan som är processens källa, det som jag kallar skymningszonen. Zonen är en plats, ett obestridligen kroppsligt tillstånd där det visuella finns.”Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018