Anni Leppälä: Skogens inre
10.10.–16.11.2014

Anni Leppälä tillhör en av de mest insiktsfulla fotograferna av sin generation och den så kallade Helsinki School-gruppen. Sagolikheten och nostalgin tillsammans med en viss scenisk, ställvis även surrealistisk, stämning gör att Leppäläs fotografier är väldigt igenkännbara. Fotografierna som tar vara på förbipasserande stunder, känslor och upplevelser skapar en kraftig, metafysisk atmosfär där beskådaren kan blicka bakom verklighetens gömda sida.

Skogens inre presenterar verk från 2012–2014 där kameran letar sig till funna och delvis uppbyggda detaljer. Den kollagelika arbetsmetoden och dialogen bilderna emellan föder nya tänkesätt och associationer. ”För mig har det alltid känts väsentligt att göra upptäckter genom att kombinera fotografier. När bilderna möts på ett nytt sätt föds nya tankar som inte tidigare varit synliga eller självklara. Kombinationerna fungerar också som en språngbräda för nya fotografier. När jag identifierar ett återkommande element i dem, blir det till ett tema som man även senare kan identifiera i olika former – som bildmotiv eller som ett existerande element i de redan aktuella fotografierna.”
 

För Leppälä ter sig fotografierna som fästpunkter för förändring och dess observation men de har också en osynlig, oidentifierbar kvalitet. Det som urskiljs i fotografierna kan också vara något dolt som gömmer sig i deras skikten. ”Jag är intresserad av den synliga världens kontakt med en icke påtaglig men samtidigt konturskarp upplevelsevärld. Fotografierna kan agera som förvandlingens förmedlare mellan dessa olika världar där bildernas uppenbara verklighetsbetoning går som bevis för våra erfarenheter.”

Anni Leppälä (f. 1981) har tagit sin bildkonstnärsexamen från Åbo konstakademi 2004 och sin konstmagisterexamen har hon erhållit från Aalto universitetet 2011. Hon har deltagit i flera internationella utställningar och hennes verk ingår i många, betydande samlingar såväl inom landet som utomlands. Leppälä blev vald till Årets unga konstnär 2010. Hon bor och arbetar i Helsingfors.

www.annileppala.fi

www.facebook.com/events

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2019