Erró
10.10.2014–4.1.2015

För det resterande året erövras Åbo konstmuseum av isländska konstens stora namn Erró (Guðmundur Guðmundsson, f. 1932). Den retrospektiva utställningen omfattar ca 70 målningar och kollage från 1960- till 1990-talet och de ger en bra överblick av Errós konst och dess tematik. Errós samhällskritiska verk kommenterar världspolitiska händelser och maktrelationer. I sina verk har han upprepade gånger avbildat historiskt framstående personer och syftat till konsthistoriska teman. På ett häpnadsväckande sätt har Errós verk bevarat deras aktualitet och det är intressant att studera dem i relation till 2010-talets värden och företeelser. Samma världspolitiska frågor, grupperingar och tvister fyller fortfarande vår tids nyhetsflöde.

Erró började sin konstnärsbana som expressionist och han flyttade till konstvärldens mittpunkt, Paris, 1958. Hans karriär tog en ny riktning 1962 eftersom han då huvudsakligen började utnyttja populärkulturens bildutbud. Den visuella omvandlingen i Errós konst är starkt knuten till den visuella kulturens utveckling samt konsumtionskulturens och internationella popkonstens födelse.

Errós arbetsmetod skapar nya och spännande betydelser och ruskar om traditionella narrativ. Som utgångspunkt för sina konstverk använder han konst-, tidnings-, propaganda- och reklambilder, seriestrippar och karikatyrer. Han arbetar seriellt och ur sitt digra och kontinuerligt växande källmaterial väljer han lämpliga bilder som han skapar ett kollage av. Errós provokativa, barockt överflödande konstverk sjuder av detaljer. Den visuella kakofonin som åstadkoms genom att kombinera väldigt olikartade bilder kännetecknar hans konst.

Åbo konstmuseums utställning ställer bland annat ut följande serier: Les Monstres som porträtterar kulturella och politiska märkespersoner, Tableaux Chinois som följer med talman Maos fiktiva världen-runt-resa, dockrelaterade Les Poupées, Les Nord-Africaines som baserar sig på gamla postkort och Les Cosmonauts som avbildar amerikanska astronauter. Utställningen förverkligas i samarbete med Reykjaviks konstmuseum vars samlingar de utställda verken tillhör.

Tre finskspråkiga specialguidningar ordnas i samband med utställningen: den 18.10 kl. 14 lotsar bildkonstkritiker, FL Lars Saari oss i Errós värld och den 8.11 kl. 14 diskuterar FD Mervi Miettinen superhjältarnas roll i Errós konst. Amanuens Mia Haltia berättar om bakgrunderna till utställningen den 29.11 kl 14. Närmare information om programmet finns på nyheterna.

www.facebook.com/events

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018