Maija Timonen: Aune, or On Effective Demise
14.3.–27.4.2014

Mörkrummets utställningsserie med media- och videokonst koncentrerar sig under 2014 på människosjälens fantastiska inbillningsförmåga. Näst ut i serien är Maija Timonens 57-minuter långa verk Aune, or On Effective Demise (2013).

Verket, som imiterar formen av en kärlekshistoria, berättar om 1800-talskvinnan Aune som är sängliggande och som lever under amputationshot. Hennes tillvaro präglas av ett känslornas virrvarr där verklighet och dröm blandas och där såväl tids- som rymdsuppfattningen dunklas. Framtiden och en icke-framtid möts i Aunes fantasivärld som är en sammansmältning av 1800-talets värld och ett nutida London. Samtidigt börjar de metaforiska nivåerna av Aunes sjukdom reflektera en mer omfattande psykisk lemlästning. Kärlekshistorien blir till en film om ekonomi, sex och död. Verket har hämtat inspiration från Immi Helléns flickbok Aune (1896) och det behandlar det nutida västerländska förhållandet mellan subjekt och objekt. Verket utmärks av grundtanken om en marknadsekonomisk knapphet samt objektifieringen av människoförhållanden.

Aune, or On Effective Demise binder samman olika visuella register från det sceniska till material som filmats med mobilkameror och datorskärmar. Dessa skärmar fungerar som portaler till andra världar men samtidigt öppnar de dörren till Aunes sinnevärld som fylls av främmande, beräkneliga tankar och föreställningar. Är känslorna hennes egna? Är allt sist och slutligen ett dåligt skämt?

I sina filmer behandlar Maija Timonen (f. 1977) frågor som representation och indirekthet på ett sätt som blandar klassisk fiktion med ett essäistiskt berättarsätt. En mångfacetterad reflexivitet utgör kärnan i hennes verk: samhälleliga, ekonomiska och teknologiska perspektiv och faktorer påverkar kvinnokroppen och kvinnors känslomässiga värld. Timonen har länge fungerat som skribent och kritiker och år 2010 har hon avlagt doktorsexamen vid Slade School of Art i London. Timonen har arbetat vid Bildkonstakademin i Finland och hon har även föreläst vid flera konstskolor i Stor-Britannien. Hon bor i London och i Helsingfors.

Aune, or On Effective Demise har producerats med stöd från Arts Council of England, AVEK, The Elephant Trust och Alfred Kordelins stiftelse.

www.maijatimonen.info

www.effectivedemise.info 

 

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2019