Kukka-Maria Rosenlund: Osynligt spår
14.3.–27.4.2014
Varje år är det en av de nyutexaminerade från Konstakademin vid Åbo yrkeshögskola som håller en diplomutställning i Studion på Åbo konstmuseum. I vår är det fotografen Kukka-Maria Rosenlund (f. 1987) som av alla kandidater blev vald till Studiokonstnär.

Osynligt spår presenterar pigmenttryck skapade 2013-2014 som alla har en anknytning till Rosenlunds släkthistoria. Gamla fotoalbum och dagböcker har hjälpt Rosenlund att tolka sin familjehistoria. Genom att omsorgsfullt studera dessa minnen gräver hon fram rädslor och förtigna sinnelag från det förflutna. Fotografierna är otroligt personliga men samtidigt allmänt identifierbara. I dem möts nuet och det förgångna så att en tidslinje bildas: en tidslinje som format såväl konstnärens egen identitet som sinnelaget hos hela generationer av finländare.

”Jag tillhör den tredje efterkrigstida generationen. Redan i ett väldigt tidigt skede av mitt liv insåg jag att förluster tillhör livet. När jag var barn och jag besökte mina mor- och farföräldrar lade jag alltid märke till när de började diskutera allvarliga saker. Deras krigsupplevelser kastade en dyster skugga av ovisshet över vår tillvaro.  Jag försökte förstå rädslorna och de trauman kriget lämnar efter sig samtidigt som jag ansträngde mig för att förstå min karelska mormors hemlängtan. Ett oförklarligt vemod har alltid funnits inom mig, kanske för att jag upplever det förflutna mer påtagligt än vad som sker i vår tid. I en familjs omedvetna förflyttar sig händelser från svunna dagar vidare till följande generation. Det förflutna formar oss, oberoende av om vi vill det eller inte.”

”Osynligt spår berättar om minnen och om rädslan av att mista det som är viktigt för oss. Jag skissar fram det förflutna med hjälp av fotografier. Jag fann ett mysterium i ett gammalt fotoalbum, på sätt och vis på dess andra sida. Sanning och illusion blandas och tidens tand biter på gamla minnen. Till slut ser jag bilden som en spegel som hjälper mig att reflektera kring mitt liv.”

– Kukka-Maria Rosenlund

Utställningen har understötts av Statens fotokonstkommission, Canson Infinity och Viborgs län, Pyhäjärvi-Stiftelsen, Aune och Vilho Kähönens fond.
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018