IC-98
ABENDLAND
4.10.2013–5.1.2014
Åbo konstmuseum inleder höstsäsongen med den aboensiska konstnärsgruppen IC-98:s utställning Abendland. Gruppen bildades år 1998 av konstnärerna Visa Suonpää (f. 1968) och Patrik Söderlund (f. 1974). Dess ursprungliga namn var Iconoclast, som syftar dels på bildstormning, dels på antagonistisk attityd till rådande värderingar. Förutom den tidiga produktionen presenteras också helt nya verk som planerats enkom för utställningsrummet på Åbo konstmuseum. IC-98 hör till eliten inom den finska nutidskonsten och har fått erkännande såväl inom som utom landet för sina verk, som ansluter sig till en viss kontext, kräver omfattande bakgrundsarbete och utgår från kritiskt tänkande. År 2009 fick gruppen statens bildkonstpris och vann också Åbobiennalen.

IC-98:s arbete präglas av kompromisslöshet i fråga om såväl kvaliteten som innehållet. Konstnärerna engagerar sig i doktriner, samhälleliga kontrollmekanismer och samhällsordningar, oförverkligade planer och historiens närvaro i nuet. De arbetar med installationer, teckningar, texter, publikationer och under de senaste åren framförallt med animationer.  Det visuella varumärket är den tekniskt skickligt genomförda svartvita estetiken som för den symboliska berättelsen framåt. Verkens utgångspunkt är filosofisk: de kommenterar samhället och dess förändringar och innehåller en stark värdeladdning. Kommentarerna är emellertid inte högljudda, utan budskapet viskas sakta fram.

Förutom de två nya animationerna Abendland (II: The Place That Was Promised) och Arkhipelagos (Ebb) presenteras bl.a. Arkhipelagos (Navigating the Tides of Time) (2013) och A View from the Other Side (2011) samt, för första gången i Finland, Oikoumene (2012). Abendland – aftonrodnadens land – är det berättelseuniversum där IC-98:s animationer inplacerats. I konstnärernas fria tolkning syftar solnedgången inte främst på att västländernas ekonomisk-politiska tyngd håller på att minska, inte heller på den ideologiska diskussionen kring detta. Snarare är det fråga om att människans tidevarv håller på att ta slut – och man vill lyfta fram en förhoppning om att naturen trots allt skall avgå med segern. Abendland är en värld utan människor. I Arkhipelagos (Navigating the Tides of Time) har hela den kända världen begravts under vattenmassor och de överlevande driver omkring på vindens och havets villkor. Kommer de att finna en trygg plats, kan de bygga upp en ny värld eller förstörs allt? A View from the Other Side anknyter till den aboensiska lokalhistorien. Verket avbildar Gylichs pelargång (1836) vid åstranden, på en kulturhistoriskt värdefull plats, som en arena för politiska, sociala och ekonomiska intressen.  

Två specialvisningar arrangeras på finska. På den första (26.10 kl. 14) redogör IC-98-konstnärerna om utgångspunkterna för sitt arbete och sina verk, den andra är en kuratorsvisning (16.11 kl. 14) där utställningens kurator Mia Haltia berättar om utställningen och dess bakgrunder.

www.socialtoolbox.com
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2019