Max Walter Svanberg
Främmande fågel
17.5.–15.9.2013
Max Walter Svanberg (1912–1994) var den ledande surrealisten i Sverige, och hans konst erbjuder vyer över fantasins djupaste avgrunder, dit få i övrigt har tillträde. Utställningen Främmande fågel med sina 72 verk öppnar en egendomlig värld av syner som alla gläntar på dörren till denne originelle surrealists själsliga landskap. En del av de glimtar vi får se är bildsköna, andra åter mardrömslika, men alla är de lika fascinerande. Svanberg har själv sagt: "För att nå skönhetens yttersta skärpa, måste man, tror jag, vara intill lidande medveten om förgängelsens förfärliga närvaro."

Utställningen ger en inblick i Svanbergs livsskeden och utvecklingen av hans surrealism från karriärens tidigaste år till de sista decennierna. Verken har lånats från Malmö konstmuseums Max Walter Svanberg-samling och det är första gången konstnären presenteras i denna omfattning i Finland. Svanberg behärskade många olika tekniker och uttryckssätt. Hans produktion är också varierande: teckningar, målningar, kollage, pärlmosaik och till och med teaterdräkter. Den digra utsmyckningen och det exotiska i hans konst för tankarna än till den afrikanska och arabiska estetiken, än till bysantinska mosaiker och än till dalahästar, men i centrum finns alltid Kvinnan, föremålet för ömma passioner, en evigt mystisk hybrid och en farligt vild varelse, som Svanberg ger de mest säregna former. Hans outtröttliga ode till kvinnan är sist och slutligen en lovsång över hustrun Gunni, den bärande kraften i hans liv och hans konst, som hjälpte honom över de svåra tiderna och orubbligt trodde på hans arbete. Gunnis ansikte avtecknar sig, filtrerat genom surrealismen och drömbilderna, överallt i utställningens verk.

Först ansåg Svanbergs strängaste kritiker att hans verk var alltigenom frånstötande, perversa och parfymerade. Hans beundrare däremot såg dem som kulminationen på surrealismen och fantasilivet. Den internationella konstvärlden började intressera sig för Svanberg på 1950- och 1960-talen och han blev en favorit hos surrealisterna, speciellt hos André Breton. Breton har också sagt att mötet med Svanbergs konst hörde till de mest betydelsefulla händelserna i hans liv. Den internationella uppmärksamheten ledde till utställningar runtom i världen och till de rosade illustrationerna av Arthur Rimbauds diktsamling vilka nu åter vaknar till liv på utställningssalarnas väggar. Dessa sinnliga och poetiska bilder får betraktaren att också långt efteråt fråga sig: Fågel eller fisk?

Utställningen har producerats i samarbete med Malmö konstmuseum. Svanbergs värld presenteras också på kuratorsvisningen lördag 25.5 kl. 14 under ledning av äldre amanuensen Christian Hoffmann. Surrealismens hemligheter klarläggs också lördag 31.8 kl. 14 på specialvisningen Från surrealism till neosurrealism med John Richardson. Visningarna är finskspråkiga.

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2019