Den här resan!
15.9.2006–28.11.2010
Utställningen Den här resan!  är sammanställd av Åbo konstmuseums egna verk. Den presenterar resor som finländska och i Finland verksamma konstnärer gjort både i verkligheten och fantasin.

Det är fråga om såväl resor i hemlandet som i Europa och till Nordafrika. Utställningen presenterar också historiskt nostalgiska motiv, t.ex. Karelen och Hogland. Utställningens geografiska resrutt löper från norr till söder och omfattar tiden från första hälften av 1800-talet till senare hälften av 1900-talet. Utställningen är samtidigt en resa i den finländska konstens historia, från romantiken till realismen och från symbolismen till surrealismen. I utställningen visas ett hundra verk av sammanlagt femtio konstnärer.
De främsta bland våra konstnärer reste framförallt till det inre av Finland, till Tavastland. Konstnärerna såsom  Robert Wilhelm Ekman och Werner Holmberg kom från de svenskspråkiga kusttrakterna, vilket innebar ett möte mellan två olika kulturer. Holmbergs arbete fortsattes av tavastlandsfödde Hjalmar Munsterhjelm.
I slutet av 1800-talet, då det franska friluftsmåleriet samt realismen fick sitt genombrott, uppstod konstnärskolonier på landsbygden runtom i Europa. Den mest kända konstnärskolonin i de nordiska länderna var Skagen på Jyllands norra udde, en träffpunkt för skandinaviska konstnärer. Skagen var förebilden för den svensk-finska konstnärernas kollektiv i Önningeby på Åland 1886–1914. Centralgestalten där var Åbobon Victor Westerholm. Ett annat betydelsefullt resmål utanför det finska fastlandet var Hogland. En av de tidigaste och mest motivtrogna Hoglandsmålarna var Thorsten Waenerberg. Den yngre generationen representerades av bl.a. Verner Thomé och Alfred William Finch.

På 1800-talet underlättades och försnabbades resorna av de tekniska innovationerna, dvs. ångfartyget och tåget. Det blev bekvämare och tryggare att resa. Från Finland kunde man åka med ångbåt till Stockholm redan på 1830-talet och med tåg via S:t Petersburg till Mellaneuropa fr.o.m. 1870-talet. Vägen till Italien gick vanligen via Paris eller München.
En del finländska konstnärer fattade intresse för den arabiska kulturen i 1800-talets Paris, där den orientalistiska riktningen var populär i konstnärskretsarna. De finländska konstnärerna reste till en början till Spanien, sedan till Nordafrika via Gibraltarsundet. Ur västerländsk synpunkt var det här en resa till det annorlunda, till en främmande kultur. Konstnären Hugo Backmansson hade anknytningar till Åbo och hade också militär utbildning. Han besökte Nordafrika första gången år 1898 och gjorde sedan målningsresor dit nästan i ett halvt sekel.
Åbobon Antti Nieminen hör till 1960- och 1970-talets erkända finska konstgrafiker. Hans senare utveckling påverkades av den tyskfödde surrealisten Max Ernsts utställning, som han såg i Paris på 1950-talet. Trots det moderna formspråket är Nieminens kollage och litografier en hedersbevisning till den gamla europeiska kultu-ren och arkitekturen. Hans kollage är fantasiresor till en tid och en plats som inte finns.

Åbo konstmuseum har producerat en audioguide till utställningen. Museibesökare kan låna iPods vid museets kassa eller guidningen kan lyssnas på här. Audioguiden har förverkligats med Museiverkets understöd.

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018