Adel Abidin: Camel Toe
25.1.–17.3.2013
Åbo konstmuseums utställningsserie i Studion inleds med Adel Abidins (f. 1973) helt nya verk Camel Toe (2013). Arbetet är uppbyggt av stora fotografier som föreställer stinna alfahannar och vill uppmuntra betraktaren att ompröva sina uppfattningar om sexualitet och könsroller. Genom att frankt blanda maskulina och feminina stereotyper kommer Abidin in på det grå området mellan könen. Utseendet kan bedra, och en liten gest kan förändra machomannens maktmedel till dess motsats. Bilderna väcker frågor om vår inbyggda dubbelhet och de djup rotade föreställningar som gör att vi delar in varandra enligt kön och sexualitet.
 
Abidins installationer, videor och foton är bekanta från såväl internationella arenor som separatutställningen på Kiasma 2010. Efter slutexamen i bildkonst i Bagdad flyttade Abidin till Helsingfors där han fortfarande bor och arbetar. Han karakteriserar sig själv som en global nomad och rör sig också smidigt mellan olika kulturer och tidsperioder. Hans verk är öppet politiska och fokuserar ofta på problem som t.ex. kulturell alienering och utslagning. Trots de allvarspräglade och omdiskuterade temana lyfter Abidin fram humorn och sarkasmen som sina främsta uttryckssätt och de har också blivit hans varumärke.
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018