Reidar Särestöniemi
Sällan blåser milda vindar över jänkämyren
25.1.–28.4.2013

Reidar Särestöniemi (1925–1981) var sin tids mest betydande lappländska konstnär. På 1960-talet blev han rikskänd och populär bland konstsamlarna och kultureliten. Han är främst känd för sina starka och färgmättade Lapplandsmotiv, där man kan finna anknytningar till såväl den förhistoriska konsten som modernismens stora namn. Verken på utställningen Sällan blåser milda vindar över jänkämyren hör till Kirsi och Keio Eerikäinens konststiftelses samling som år 2012 deponerades på Rovaniemi konstmuseum. Den ovanligt omfattande och kvalitativt högtstående utställningen ger en utmärkt bild av Särestöniemis produktion, som man sällan har tillfälle att studera utan att resa norrut. Utställningen är producerad i samarbete med Rovaniemi konstmuseum.

Särestöniemi kom från byn Kaukonen i Kittilä, där han bodde i hela sitt liv. Utgångspunkten för och inspirationskällan till hans konst blev också den lappländska naturen samt de samiska folktraditionerna och trosföreställningarna. Jänkämyrar, fjäll, bässar och lodjur förekommer flitigt i hans verk. Djurgestalterna är ofta konstnärens alter egon. Naturen var Särestöniemi mycket kär, nästan ett livsvillkor för honom, och han utnyttjade också sitt inflytande för att främja skyddet av den lappländska naturen. Han var också mycket intresserad av litteratur och gjorde många resor runtom i världen, vilket påverkade hans sätt att uttrycka sig i bild.

Särestöniemis konstnärliga bana fick en utmärkt start redan med den första separatutställningen år 1959. I Finland på 1960–1970-talet var Särestöniemi och hans konst något exotiskt, och allt annat föreföll vardagsgrått och intetsägande i jämförelse med hans verk. Hans verk avvek betydligt från den samtida konsten. Det viktigaste elementet i dem var färgerna, vilket gjorde dem lätta att identifiera. I Särestöniemis verk finns också samma impulsivitet och experimentlusta som i informalismen, som snabbt blev populär på 1960-talet. Hans verk är trots det inte renodlat modernistiska, eftersom formen och innehållet går han i hand i hans konst. Hans personliga stil är svår att inplacera i någon genre: i hans verk finns både romantik, fantasi, naivism och surrealism. Som konstnär var Särestöniemi före sin tid, men många betydande finländska bildkonstnärer slog sedermera in på den väg han utstakat.

Specialguidningar

I samband med utställningen anordnar museet en serie specialguidningar, som inleds lördag 26.1 kl. 14, då chefen för Rovaniemi konstmuseum Hilkka Liikkanen guidar med temat Gufhitar-äijän katse; Reidar Särestöniemen maailma. Lördag 23.2 kl. 14 presenteras utställningen av kurator Mia Haltia. Den sista specialguidningen lördag 20.4 kl. 14 visar vägen till det lappländska själslandskapet under ledning av konstnären Rosa Liksom. Alla guidningar hålls på finska.

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2019