Stiina Saaristo: Kissemisserna och en sviken kanin II
14.9.–4.11.2012

I Åbo konstmuseums Studio presenteras under hösten Stiina Saaristos (f. 1976) utställning Kissemisserna och en sviken kanin II. Saaristo är känd för sina mycket detaljerade teckningar i stort format. Utgångspunkten är konstnären själv. Hon klär sig i kläder som hon köpt på loppmarknader, granskar sig själv i spegeln och ritar samtidigt noggranna och skickliga självporträtt, vars förvridna detaljer omvandlar verkligheten. Prinsessklänningar och anspelningar på sexualitet finns med också i Saaristos nya arbeten, men i övrigt har stämningarna blivit allvarligare och aggressiviteten är borta. Kvinnan är inte längre en energisk aktör, utan hon är försjunken i tankar, funderar över det förflutna och fattar kanske beslut om framtiden. Ohöljda känslor av besvikelse lyfts fram, men man kan också studera dem med ett litet leende. En paus, och livet fortsätter.
 
Den miljö konstnären skapat i sina verk vimlar av detaljer: använda näsdukar, mjuka leksaker, öppnade flaskor och burkar, nagellack och karameller, rosor och slingor med färgade lampor. Ljuvt blickande kattungar granskar sin omgivning men också kvinnan, tillsammans med andra djur i bakgrunden. Kvinnan har vänt ryggen åt gångna händelser och riktar blicken mot framtiden.

Saaristos verk erbjuder ett bra tillfälle att stanna upp och fundera över hurdana förväntningar människorna har och också över de innersta orsakerna till dem. Vems behov försöker vi svara mot? Vem försöker vi vara till lags och varför? I sina arbeten sammanför Saaristo de vuxnas värld och barnens på ett träffande sätt. De moderna skönhetsidealen och sexsymbolerna känner redan barnen till och det inverkar på utformningen av könsrollen. Barnen försöker likna vuxna redan som mycket unga samtidigt som de vuxna vill tänja ut på sin egen ungdom. Väljer vi scenkläder åt oss själva för att livet ska uppfylla också våra omöjligaste önskningar? Vilka är vi sist och slutligen?


KONSTNÄRSTRÄFF: Lördag 13.10.2012 från kl. 14 presenterar Stiina Saaristo sin utställning Kissemisserna och en sviken kanin II för allmänheten och berättar om sitt konstnärliga arbete i Åbo konstmuseums Studio.

Utställningen har understötts av Finska Kulturfonden.

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018