Floromani
29.1–30.5.2010
29.1.–30.5.2010

I januari slår Åbo konstmuseum ut i blom då bottenvåningen intas av verk med blomster- och växtmotiv ur estländska samlingar. Utställningen Floromani presenterar konstnärernas blomstermani tematiskt från barocken till våra dagar. Blommornas hemligheter utforskas med hjälp av mer än etthundra konstverk och konstindustriföremål.

Floromani ifrågasätter blomstermotivens skenbara enkelhet och granskar blommornas och växternas roll i bildkonsten. I äldre tider tolkades konstverkens blommor som religiösa och mytologiska symboler. Senare har blomsterspråket sekulariserats, men fortfarande erinrar blommorna oss om paradisets trädgård, Eden. I porträtten kan blomman betona den avporträtterades skönhet och dygdighet. Den kan antyda personens maktställning och status, ge en försynt vink om hans eller hennes hemligheter eller offentligen avslöja personens passionerade natur. I de traditionella blomsterkompositionerna för blomman lydigt en dialog med de andra föremålen eller blir genom sin egen kunglighet tavlans självklara medelpunkt. Under den vackra ytan döljer sig emellertid en fläkt av förgängelsen, eftersom blommorna också symboliserar vår korta vandring på jorden och dödens oundviklighet. Blomstertemat har förutom konstnärer fascinerat också bl.a. vetenskapsmän och hantverkare. Infallsvinklarna är olika, men skiljer sig slutresultaten från varandra?

Utställningen har genomförts i samarbete med Estlands konstmuseum och största delen av verken är lånade från Kumu, Kadriorgs konstmuseum och Konstmuseet i Tartu samt Stadsmuseet i Tallinn och Tartu universitetsbiblioteks samlingar.  Många stora namn ur Estlands konsthistoria är representerade, bl.a. Adamson-Eric, Johann Köler, Karin Luts och Kristjan Raud. Grönskan och blomsterprakten representeras dessutom av pärlor ur aboensiska samlingar. De sällsynta, handkolorerade kopparstickherbarierna från 1700-talet från Åbo Akademis bibliotek samt de praktfulla porslinspjäserna och konsthantverksprodukterna från Åbo museicentral berättar sin egen historia, parallell med bildkonstens vittnesbörd, om blommornas skönhet och eviga tjuskraft. Blomstringen kompletteras av verk ur konstsamlingarna vid Ett Hem, Åbo stad och Åbo konstmuseum. Utställningen Floromani visades på KUMU våren 2009. Utställningen på Åbo konstmuseum har sammanställts av amanuenserna Christian Hoffmann och Annina Sirén i samarbete med kurator Tiina Abel från KUMU.

Floromani-föreläsningar och specialvisningar:

lö 6.2 kl. 14 Arno Kasvi: Puutarhurin silmin
lö 20.2 kl. 14 Eva Latvakangas: Paluu paratiisiin – ihmisen ja puutarhan vuorovaikutus
lö 6.3 kl. 14 Terttu Lempiäinen: Mitä kasvitutkija näkee taiteessa?
to 13.5 kl. 13 Floradagens specialvisning

Tack för samarbete Huiskula Oy
www.huiskula.fi


Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018