Halles och Tivas story
3.2.–28.5.2006
Halles och Tivas story på Åbo konstmuseum

Utställningen Halles och Tivas story presenterar Sulho Sipiläs (1895–1949) och Greta Hällfors-Sipiläs (1899–1974) konstnärskarriär. Den baserar sig på en utställning som visades på Ateneum ifjol och som fick mycket beröm. Halles och Tivas story berättar mångsidigt och fängslande om avantgardister inom den finländska bildkonsten. Det är för första gången som Greta Hällfors mångfasetterade och särpräglade produktion visas omfattande.

På Åbo konstmuseum kan man bekanta sig med Sulho Sipiläs och Greta Hällfors-Sipiläs glada 1920-tal och sympatiska skildringar av konstnärsparets vardag. Konstnärsparet träffades vid Konstföreningens i Finland ritskola i Helsingfors där de båda studerade. Utöver konsten hade Sulho Sipilä, Gretas Halle, en annan karriär vid flottan i över 20 år. Under kriget var han verksam som byråchef på flottans bas i Pansio i Åbo och på pansarbåten Ilmarinen. Greta Hällfors-Sipilä, Sulhos Tiva, tog hand om vardagen och upprätthöll parets sociala kontakter. Halles och Tivas story illustrerar det livliga um-gängeslivet, semestrarna i skärgården, sammanjämkandet av karriären och vardagen samt de konst-närliga experimenten och äventyren.

Parets konstverk hängs i Åbo Ritskolas tidigare klassrum, där Sulho Sipilä inledde sina konststudier. Greta Hällfors-Sipiläs bilddagböcker är en fascinerande framställning av konstnärsparets levnadshisto-ria. Intima ögonblicksbilder berättade om hur det var att balansera mellan bohemlivet och tryggandet av utkomsten. I mitten av 1940-talet insjuknade Greta Hällfors-Sipilä i schizofreni och intogs på Mariefors sjukhus, där hon levde resten av sitt liv. Hon fortsatte att måla, bland annat otaliga akvareller, av vilka en del är med på utställningen medan andra visas i form av en DVD- föreställning.

Museichef Soili Sinisalo har skrivit en bok om Sulho Sipilä och Greta Hällfors-Sipilä, som utgivits av förlaget WSOY.

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018