Alphonse Mucha
I virvlarna av Art Nouveau
9.6.–31.8.2006
ALPHONSE MUCHA – I virvlarna av Art Nouveau
Åbo konstmuseum 9.6-31.8.2006

Sommaren 2006 presenterar Åbo konstmuseum jugendmästaren Alphonse Muchas (1860 - 1939) produktion. Alphonse Mucha var en av de ledande och mest lyskraftiga art nouveau-konstnärerna och hörde också till de mest produktiva. I Åbo konstmuseums nationalromantiska byggnad möter den europeiska art nouveaun den finska jugenden på ett unikt sätt. Storutställningen har producerats i samarbete med Mucha-stiftelsen.

Alphonse Mucha var hemma i Mähren i nuvarande republiken Tjeckien. Efter att en kort tid ha arbe-tat som kulissmålare i Wien flyttade han till München för att studera till konstnär. År 1887 kom han till Paris, där han skrev in sig vid Académie Julian och ett år senare vid Académie Colarossi. Vid den här tiden var han ännu okänd och försörjde sig med tidnings- och bokillustrationer. I slutet av år 1894 fick han sitt genombrott med en affisch som han planerat för skådespelerskan Sarah Bernhardt. Den förtrollade både konstpubliken och mannen på gatan. Den stora divan, Gudinnan Sarah, återges iförd sina rolldräkter som Gismonda och den ödesmättade Kameliadamen. Över en natt blev Mucha berömd och efterfrågad.

De dekorativa arbetena med sina gränslöst slingrande girlander och bågar samt de charmerande skönheterna förtrollar publiken än i dag. Le Style Mucha är lätt och elegant. Den berättar om lockelserna i Paris i början av 1900-talet och om konsumtionskulturens uppkomst. Alphonse Mucha var en banbrytare för reklambilden. Han specialiserade sig främst på brukskonst: reklamaffischer, olika slags varuförpackningar och dekorativa heminredningsdetaljer. Som en typisk jugendkonstnär ville Mucha skapa helhetsinriktade inredningar och miljöer.

I Muchas verk kommer både sekelskiftets symbolism och den esoteriska mystiken till uttryck. Genom sina kvinnogestalter återger konstnären års- och dygnstider lika väl som blommor eller ädelstenar. Han ville målmedvetet sprida epokens ideal och gav därför ut mönsterböcker (Documents Décoratifs) för dekorationsmålare och hantverkare. Han var en flitig fotograf och tog ofta bilder av sina modeller och sin familj. Han använde kameran som hjälpmedel också då han komponerade nya arbeten.

Alphonse Mucha är känd som Tjeckiens nationalkonstnär. År 1910 återvände den fosterländskt sinnade Mucha till sitt hemland. Där stödde han landets självständighetssträvanden med sin konst. När republiken Tjeckoslovakien grundades efter första världskriget, ritade Mucha bl.a. uniformer, frimär-ken och sedlar för sitt fosterland. Hans mest betydande verk är utställda på slottet Moravský Krumlov nära österrikiska gränsen. De enorma målningarna skildrar de slaviska folkens uppkomsthistoria. Mucha avled, förödmjukad av nazisterna, i det ockuperade Tjeckoslovakien år 1939.

Utställningen på Åbo konstmuseum presenterar Alphonse Muchas viktigaste målningar, affischer, illustrationer och mindre skulpturer samt lyxbetonade unika smycken som konstnären designade för sin hustru. Nästan tvåhundra verk ur släkten Muchas stiftelsebaserade samling är utställda. Verkserien Det slaviska eposet presenteras som en bildkavalkad, och även en video (30 min.) om Muchas konst visas non-stop under utställningens öppettider. I samband med utställningsturnén publiceras en mångsidig bok om Muchas konst på finska och svenska.

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018