Graham Kibble
Space, Time and Flatness or 2001: A Space Oddity
15.9.–5.11.2006
GRAHAM KIBBLE
Space, Time and Flatness or 2001: A Space Oddity
Åbo konstmuseums Studio 15.9-5.11.2006


Åbo konstmuseums Studio öppnar dörrarna till en ny och annorlunda värld. Den brittiska konstnären Graham Kibble (f. 1974), som bor i Sagu, uppmuntrar med sin utställning Space, Time and Flatness or 2001: A Space Oddity oss alla att reflektera över vår bildvärld och vårt förhållande till verkligheten. Största delen av de bilder vi ser omkring oss är tvådimensionella. Ändå saknar vi djup i dem. I tredimensionella bilder är djupet en illusion som t.ex. skapas med hjälp av perspektiv. Stannar vi upp för att reflektera över det vi ser omkring oss i en värld som är fylld av bilder med en illusion av djup?

Graham Kibbles verk har formats långsamt under årens lopp. Kring sina skulpturer har konstnären skapat en originell miljö, som han har fotograferat. Till sist har Kibble målat på fotografierna.

Åskådarens roll blir att likt en upptäcktsresande studera de fantasifulla landskap som konstnären skapat. Åskådaren suger i sig upplevelser och vill ta reda på vad bilden handlar om - som ett barn på äventyr. Vad är illusion och vad är äkta? Bekanta element kan påträffas i ovanliga landskap. Kanske denna främmande värld inte ligger så långt borta och kanske intresset för att avbilda denna värld egentligen berättar om oss själva.
 
Utställningens titel syftar på Arthur C. Clarks berömda science fiction–roman 2001: A Space Odyssey, som han tillsammans med Stanley Kubrick filmatiserade år 1968. 
 
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018