Andre Peterdi
Luonnos
7.4.–28.5.2006
ANDRE PETERDI: Luonnos
Examensutställning vid Åbo Ritskola i Åbo konstmuseums Studio


På Åbo konstmuseum öppnas André Peterdis (f.1978) utställning Luonnos, som är hans examensutställning vid Åbo Ritskola. För Peterdi är varje fas i målandet relevant och lämnar sina spår i det färdiga verket. Målningen är en “skiss” av idén till den.

André Peterdi berättar om sitt arbetande:
”Att tvätta bort färg är centralt i mina målningar. Att bygga upp en målning genom att stryka och tvätta bort färg är som process lika naturlig som själva applicerandet. Målningarna får ofta sin form via borttagandet - en gest som lämnar kvar någonting som funnits där, och vars resultat av struktur och nyans jag inte är medveten om i detalj i förväg. Jag är intresserad av själva målandets process. Därför använder jag inte sådana verktyg som hindrar det spontana intrycket när någonting blir till. Jag låter hellre det omedvetna hålla i tyglarna.  

I arbetet växlar jag mellan transparenta och mera pastösa färgytor i äggtempera och olja.
Målningens centrum lyfts fram samtidigt som jag låter målandet “hända” på kanterna genom att hänvisa till den dominerande ytan, och tvärtom. Hur påverkar “periferin” målningens helhet? Vad har det för syfte? Vilken roll spelar den?

Min intention är till för mina målningar och namnen antyder vad de vill visa. Det kan t.ex vara fråga om en gest i målarprocessen eller något karakteristiskt drag i arbetet.  

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018