Nina Katchadourian
Works Made in Finland
14.1.–26.3.2006
Nina Katchadourians utställning öppnar Åbo konstmuseums serie av Studio-utställningar

Åbo konstmuseums serie av Studioutställningar öppnas med Nina Katchadourians (f. 1968) utställning Works Made in Finland. Olika kulturer har påverkat konstnärens liv. Hon bor i Förenta Staterna, är uppvuxen på västkusten och har bott sedan 10 år tillbaka på östkusten. Hennes mor är finlandssvensk. Katchadourian har spenderat flera somrar med sin familj på den idylliska Pörtö i Borgå skärgård. I Finland har naturen och folktraditionerna påverkat konstnären starkast. De finländska morför-äldrarna lärde konstnären att observera i naturen och väckte barnbarnets intresse för naturvetenskap-erna. Arvet har påverkat både konstnärens liv och konst.      

Katchadourian har ofta återvänt till Pörtö. Hon berättar att hon har levat sina mest fruktbara konstnär-liga perioder där. Till exempel för verket Mended Spiderweb (Stoppade spindelnät) letade konstnären trasiga spindelnät i naturen och reparerade dem med stärkt rött tråd. Trots allt övergav spindlar lappningarna. Katchadourian fotograferade slutresultaten, både de stoppade näten och övergivningarna. Hon jämför naturens och människan relation till en systerlig tävling. Ursprungligen är utgångspunkten välmenande, men i grund och botten är verksamheten dock påträngande.   

Nina Katchadourian har bearbetat sin livshistoria i verket The Nightgown Photographs (Nattlinnefoto-grafierna). Hennes mormor Nunni Lindfors fotograferade varje år sin dotter i ett handgjort nattlinne mitt i naturen på dotterns födelsedag. Julitraditionen fortsatte ända tills nattlinnet blev för litet. Sedan år 1997 har Katchadourian letat efter fotograferingsplatserna tillsammans med sin mor Stina. I samband med sina sökanden har modern och dottern observerat detaljer i naturen, pratat med lokalbefolkningen om Pörtös historia och platser samt diskuterat mormors tradition. På detta sätt kunde barnbarnet delta i sin mormors och mors tradition. Det tog nästan 10 år att fotografiserien blev färdig.    

Åbo konstmuseums besökare har ett unikt tillfälle att bekanta sig med Nina Katchadourians produktion från de senaste 12 åren.  Utställningen består av fotografier, videofilmer och installationer. Största delen av de utställda konstverken visas för första gången i Finland. Utställningen är den mest omfat-tande utställningen Nina Katchadourian haft.

Utställningen har understötts av Svenska kulturfonden.  

Vernissage 13.1.2006 kl. 18-20
Utställningen är öppen 14.1.-26.3.2006
Konstnärsträff för allmänheten lördag 14.1.2006 kl. 12 i Åbo konstmuseums Studio/Ateljé Axel

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018