Milica Tomic: One day, instead of one night, a burst of machine-gun fire will flash, if light cannot come otherwise
30.3.–20.5.2012
Åbo konstmuseums Mörkrumsserie, som under år 2012 presenterar video- och mediekonst av konstnärer från Balkanområdet, fortsätter med en utställning av Milica Tomics (f. 1960) verk One day, instead of one night, a burst of machine-gun fire will flash, if light cannot come otherwise (2009, 10 min). Titeln är ett citat ur en dikt av den jugoslaviske surrealistiske författaren Oskar Davičo (1909–1989). Davičo deltog i den nationella befrielsearméns strider under andra världskriget. I verket One Day…. vandrar konstnären på gatorna i Belgrad med ett stormgevär i handen. Tomic har valt sådana platser där de vanliga medborgarna och befrielsearmén gjorde lyckade räder under andra världskriget. Hon rör sig på gatorna bland bilar och människor och bär sitt gevär som om det var en inköpskasse eller ett paraply. Hon vandrar med beslutsamma steg förbi samma platser men kommer sist och slutligen inte fram någonstans.

I editeringen av arbetet har Milica Tomic utnyttjat föreställningen om ett konstgjort landskap som utvecklades av den ryske avantgardistiske filmregissören Lev Kuleshov (1899–1970) på 1920-talet. Där sammanförs olika platser och tider till samma ställe gång efter gång. Det uppstår platser som Kuleshov kallar "platser som minns”. I Tomics verk är platserna för räderna desamma; det är bara infallsvinklarna och rörelseriktningarna som förändras då konstnären vandrar på dessa platser. Milica Tomic använder denna erinringsmetod för att ställa en fråga: Kan vi uppnå demokrati utan att notera antifascismen som en historisk tradition?

Platsernas betydelse betonas genom att personer som hörde till den nationella befrielsearmén själva berättar om rörelsens verksamhet. Tomic intervjuade fem personer år 2003. Dessa berättar hur tron på humanitet och frihet gav dem krafter att kämpa och hur de skapade de politiska förutsättningarna för "ett krig mot kriget – för fred". Man ville garantera alla etniska grupper samma rättigheter. De beslut som de intervjuade fattade i ungdomen kändes fortfarande för dem som de enda rätta.

Nutiden är starkt närvarande i Tomics arbete. Hon konstaterar att kriget mot terrorismen förändrat uppfattningen om krig. Det krig som i dag hela tiden pågår har lyft fram frågor: vem är det egentligen som man skrämmer och vem är det som egentligen är terrorist? Som ett led i skapandet av verket One Day… vandrade konstnären i två månader omkring på gatorna i sin hemstad med ett stormgevär i handen. Hon vill veta hurdana politiska förhållanden som krävs för att göra slut på det oavbrutna krigandet.

I verket vandrar Tomic gång på gång på platser vars historia man minns. Hon blir på sätt och vis de här platsernas fånge, dömd att för evigt vandra längs dessa rutter, men samtidigt är hon också fånge i de ramar som fastställdes för långa tider sedan. Krig förs för att få slut på krig, för att nå fram till fred. Konstnärens beslutsamhet visar emellertid att hon letar efter något: något som är universellt och oberoende av existerande grupper och rörelser. Kanske en dag…

KONSTNÄRSTRÄFF: Torsdag 29.3.2012
berättar Milica Tomic på engelska om sitt konstnärliga arbete på Bildteatern i Åbo konstakademi (Slottsgatan 54–60) med början kl. 14. Fritt inträde. Alla intresserade är välkomna.

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018