Inci Eviner: Harem
3.2.–25.3.2012

I Åbo konstmuseums Mörkrum presenteras under år 2012 video- och mediekonst av konstnärer från Balkanområdet. Först i tur är den turkiska bildkonstnären Inci Eviner (f. 1956) med verket Harem (2009, 3 min). Verket har inspirerats av Antoine Ignace Mellings (1763–1831) bild från ett harem år 1795. De ursprungliga personerna har ersatts med pyjamasklädda kvinnliga dansare vars rörelser ifrågasätter vår uppfattning om ett harem och väcker dolda känslor till liv.

Inci Eviners verk är en vass genomskärning av livet i ett harem. De uppträdande strävar efter att leva sig in det som kvinnorna i haremet upplevde, och kroppens minnen förmedlar starka känslor till betraktaren men väcker också förvirring. Det finns flera samtidiga scener i verket. Betraktaren måste ge rörelserna och rytmerna tid, så att de kan börja berätta sin historia.  Pyjamasarna täcker kvinnornas kroppar men de upprepade och enkla rörelserna slår djupt ner i betraktarens erfarenhetsvärld. Närvarande är såväl de samhälleliga maktstrukturerna som födelsen och döden.

Studiet av människans beteende i vissa miljöer är kärnan i Eviners konst. Detaljerna i hennes verk är noga övervägda och har otaliga innebörder. Konstnären är intresserad av strategier och lyckas lyfta fram överraskande synvinklar och tankemönster genom att ställa olika fenomen i motsats till varandra. På det sättet utmanar hon betraktaren att se saker och ting på ett nytt sätt.  

Konstnären har samlat material till sin visuella ordbok i flera år. I hennes konst cirkulerar dels bilder som ingår i hennes egen ordbok, dels bilder ur konsthistorien. Den visuella ordboken byggs inte upp rationellt utan på känslobasis. Inte ens konstnären själv kan alltid förklara vad bilderna betyder; hon vill ge det undermedvetna möjlighet att välja.

Eviner fann Antoine Ignace Mellings haremsbild i verket Voyage pittoresque de Constantinople et des rives du Bosphore, som utgavs i början av 1800-talet och innehåller etsningar som gjorts på basis av Mellings akvareller från Istanbul. Hon intresserade sig för de talrika motsägelserna i bilden, som är en fantasiprodukt även om den förefaller dokumentär.

Eviners sätt att arbeta är helhetsbetonat och därför har hon själv planerat och sytt dansarnas kläder. De randiga pyjamasarna anknyter också till fångdräkter. Växelverkan mellan konstnären och de uppträdande i verket har varit intensiv. Hennes mål var att dansarna skulle frigöra sig från invanda rörelsemönster så att kroppens rörelser skulle avslöja hur den sexuella energin utvecklas, förändras och till sist försvinner.

KONSTNÄRSTRÄFF: Torsdag 2.2.2012 berättar Inci Eviner på engelska om sitt konstnärliga arbete på Kuvateatteri (Bildteatern) vid Åbo Konstakademi (Slottsgatan 54–60) kl. 14. Fritt inträde, alla intresserade är välkomna.

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018